Bazénplast  
Since 1993

Nejčastější možnosti uložení řídících jednotek a dmychadel

K navigaci po stránce můžete použít následující menu.

Inspirace uložení řídících jednotek

Obslužná zařízení čistírny odpadních vod EKO SBR BIO, nejsou umisťovány integrovaně do vnitřního prostoru čistírny z důvodů garance dlouhé životnosti a bezporuchovosti. Mnohdy nastává investorům otázka, kam řídící jednotku a dmychadlo umístit. Níže vám předkládáme několik fotografií pro inspiraci.

Umístění řídící jednotky čistírny odpadních vod EKO SBR BIO
Možné umístění řídící jednotky čistírny odpadních vod EKO SBR BIO Umístění řídící jednotky ČOV EKO SBR BIO na zdi rodinného domu
Umístění řídící jednotky ČOV EKO SBR BIO ve zděném pilíři Umístění řídící jednotky ČOV EKO SBR BIO ve zděném pilíři
Umístění řídící jednotky ČOV EKO SBR BIO ve sklepě domu Umístění řídící jednotky ČOV EKO SBR BIO v PP skříňi
Umístění řídící jednotky ČOV EKO SBR BIO v pilíří Umístění řídící jednotky ČOV EKO SBR BIO v pilíří
Umístění řídící jednotky ČOV EKO SBR BIO na zdi
Umístění řídící jednotky ČOV EKO SBR BIO uvnitř domu
Umístění řídící jednotky ČOV EKO SBR BIO na zdi domu
Umístění řídící jednotky ČOV EKO SBR BIO v pilíři

 

Nevhodné umístění řídících jednotek - PRACH!

Dmychadlo umístěné na zemi nasává prach! Rychleji dochází k zanášení filtru a hrozí následné poškození membrány!

Dmychadlo umístěné na zemi Dmychadlo umístěné na zemi

 

Nevhodné umístění řídících jednotek - VLHKO!

Řídící jednotka je umístěna v nedostatečné výšce nad terénem. V zimním období hrozí zapadání sněhem. Vlhké prostředí výrazně snižuje životnost obslužných zařízení a může ho zcela zničit.

Řídící jednotka ČOV EKO SBR BIO nevhodně umístěná nízko nad zemí Řídící jednotka ČOV EKO SBR BIO nevhodně umístěná nízko nad zemí
Řídící jednotka ČOV EKO SBR BIO nevhodně umístěná nízko nad zemí Řídící jednotka ČOV EKO SBR BIO nevhodně umístěná nízko nad zemí

 

Nevhodné umístění řídících jednotek - ODVĚTRÁNÍ!

Obslužná zařízení instalovaná do prostoru s nedostatečným odvětráním. Dmychadlo u ČOV pro 2-6 osob nasává 80 l / minutu. Toto množství je třeba zajistit. Při nedostatečném proudění vzduchu může dojít ke spálení kotvy a membrány dmychadla.

Špatně odvětrané dmychadlo Špatně odvětrané dmychadlo

 

Nevhodné umístění řídících jednotek - ŠACHTA!

Umístění do šachty pod terénem je taktéž nevhodnou alternativou. Podstatné snížení životnosti obslužných zařízení má na svědomí vysoká kondenzace a srážení vody vlivem teplotních rozdílů.

Nevhodně umístěná obslužná zařízení Nevhodně umístěná obslužná zařízení

 

Řešení u ČOV nad 15 EO

Pro ČOV od 15 EO je třeba zajistit pro instalaci řídící jednotky a dmychadla větší prostor. Předkládáme zde výkres prostorového řešení.

U ČOV nad 30 EO je třeba individuálně vyřešit elektro podmínky. Prosíme kontaktujte nás.

Výkres prostorového řešení u ČOV nad 15 EO

PROVOZ COVID 19

PRODEJNA  SPOLEČNOSTI BAZÉNPLAST JE Z VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ PROZATÍM UZAVŘENA

Vážení zákazníci  a příznivci naší společnosti, jelikož se bodová hodnocení z „PES“ stále drží navysokém čísle, které není ideální, jsme i my z vládních nařízení nuceni s  přechodem do 5 stupně uzavřít naší prodejnu pro maloobchod.

Jsme Vám plně  k dispozici na emailech a telefonních kontaktech. Případné osobní odběry nebo  schůzky je možné uskutečnit pouze po předchozí dohodě.

Děkujeme za  pochopení a pevně věříme, že se situace brzy zlepší a konečně se všichni budeme  moci vrátit k normálnímu a běžnému životu, na který jsme byli zvyklí před  pandemií.

"; }