Bazénplast  
Since 1993

NABÍZÍME

PROVÁDĚNÍ TECHNICKÝCH REVIZÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD OSOBOU ZPŮSOBILOU, POVĚŘENOU MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POD ČÍSLEM 023

OZO - oprávněná způsobilá osoba
Gustava Vlčková
tel.: 720 187 528
vlckova@bazenplast.cz
Turnov

ZHOTOVENÍ TECHNICKÝ REVIZÍ ČOV Nabízíme pro kraje: Liberecký, Mladoboleslavský, Královehradecký, Pardubický a pro Prahu.

Razítko OZO Gustava Zemanová

V návaznosti na platnou legislativu a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb. je nutné deklarovat k čistírnám odpadních vod v průběhu užívání níže uvedené dokumenty, v návaznosti na to, jakým způsobem máte ČOV povolenou:

  • A) KLASICKÝM VODOPRÁVNÍM POVOLENÍM - podmínkou vodoprávního úřadu je deklarace rozborů vzorků v četnosti stanovené v Povolení k vypouštění. Pokud nechcete zajišťovat odběry odpadní vody svépomocí, je možné objednat uvedenou službu u naší firmy.
  • B) ZKRÁCENÝM ŘÍZENÍM - TZV. OHLÁŠKOU - podmínkou pro povolení ohláškou je provedení Technické revize čistírny odpadních vod (ČOV) osobou způsobilou - stanovenou MŽP ČR v četnosti 1x za 24 měsíců. Výsledky těchto revizí musí být předkládány na příslušný vodoprávní úřad.

Technická revize se skládá z: Místní šetření, vyhotovení revizní zprávy, zaslání zprávy zákazníkovi (v případě požadavku možné dohodnout i zaslání zprávy na vodoprávní úřad).

Na čistírny odpadních vod od firmy Bazénplast Bělá zajišťujeme kompletní servis.

ČOV Běla - automatická: Účinné a úsporné čištění odpadní vody
Pro více informací o účinném a úsporném vyčištění odpadní vody z Vašeho domu klikněte na obrázek.

PROVOZ COVID 19

PRODEJNA  SPOLEČNOSTI BAZÉNPLAST JE Z VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ PROZATÍM UZAVŘENA

Vážení zákazníci  a příznivci naší společnosti, jelikož se bodová hodnocení z „PES“ stále drží navysokém čísle, které není ideální, jsme i my z vládních nařízení nuceni s  přechodem do 5 stupně uzavřít naší prodejnu pro maloobchod.

Jsme Vám plně  k dispozici na emailech a telefonních kontaktech. Případné osobní odběry nebo  schůzky je možné uskutečnit pouze po předchozí dohodě.

Děkujeme za  pochopení a pevně věříme, že se situace brzy zlepší a konečně se všichni budeme  moci vrátit k normálnímu a běžnému životu, na který jsme byli zvyklí před  pandemií.

"; }